Terapiavastaanotto Tukholmassa

Kognitiivisen käyttäytymisterapian lähtökohtana on tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen keskinäinen vuorovaikutus.

Psykoterapiassa haetaan ratkaisuja elämän ongelma-, tai kriisitilanteisiin, joihin liittyy kokemusta ahdistuksesta, masennuksesta, pelkotiloista tai elämänlaadun heikentymisestä.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskeistä on tunnistaa omia ajatus- ja toimintatapoja, jotta niitä voidaan tarvittaessa uudelleenarvioida ja muuttaa.

Terapian alkaessa asiakkaalle tehdään suunnitelma, jossa kartoitetaan asiakkaan tavoitteet ja toiveet terapialle. Tyypillisiä työtapoja ovat keskustelu ongelmatilanteisiin altistus (exponering) ,päiväkirjan kirjoittaminen , rooli- ja kommunikaatioharjoitukset, kotitehtävät ,myötätuntoharjoitukset , sekä tietoisen läsnäolon harjoittelu (mindfulness).

Terapian kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeista lähtöisin.

Palvelen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tervetuloa pohtimaan, tuntemaan, oppimaan uutta itsestäsi ja ihmissuhteistasi!