KBT samtalsterapi för unga och vuxna

Livet innebär att man ibland inte kommer vidare ensam. Att man inte alltid kan förstå sig själv, sina tankar, känslor och beteenden på egen hand.

Livet innebär att vi känner övergivenhet och ensamhet trots att vi har andra människor runt omkring oss.

Terapi är samtal som söker förståelse. Terapi ger strategier för att bättre kunna möta sitt liv. Terapi är tröstande och kan minska vårt lidande. Det är en vetenskaplig metod och ett mänskligt stöd.

Jag är socionom, samtalsterapeut (KBT) med lång arbetslivserfarenhet kring psykosocialt arbete bland barn, unga och vuxna. Jag brinner för att knäcka koden för psykisk ohälsa, stress och utmattning. Det som ligger mig extra varmt om hjärtat är medkänsla, omsorg, omtanke, acceptans, tillit och hopp.

Välkommen att tänka efter, reflektera och utvecklas!